Xảy ra sự kiện bảo hiểm

Khi xảy ra sự kiện cần bảo hiểm, xin quý khách hàng gọi vào số hotline hỗ trợ bồi thường bảo hiểm: 1900 5454 58.

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ hỗ trợ, hướng dẫn quý khách thực hiện theo trình tự.

Thu thập tài liệu

Khi điều trị tại cơ sở y tế hoặc sửa chữa xe tại garage, quý khách thu thập tất cả các giấy tờ liên quan đến việc điều trị/sửa chữa đó và giữ lại để gửi cho công ty bảo hiểm.

Kiểm tra hồ sơ bồi thường

Sau khi hồ sơ của quý khách được chuyển về, nhân viên phòng công tác nghiệp vụ bồi thường sẽ kiểm tra hồ sơ, thẩm định các giấy tờ liên quan và chuyển cho bộ phận giải quyết thanh toán bồi thường.

Giải quyết bồi thường

Hồ sơ bồi thường được chuyển đến bộ phận kế toán để kiểm tra các thông tin còn lại. Nếu tất cả các thông tin khách hàng gửi đến đều hợp lệ, thanh toán sẽ được chuyển đến khách hàng.

Nhận bồi thường

Khách hàng nhận chuyển khoản số tiền bồi thường bằng số tiền được thông báo qua email.


Chat zalo Mua bảo hiểm Bồi thường