Chính sách hoàn tiền

Bảo hiểm điện tử cam kết hoàn tiền khi quý khách có nhu cầu hoàn phí bảo hiểm.

Chính sách hoàn tiền chỉ áp dụng đối với các đơn bảo hiểm chưa phát sinh bồi thường

Tỷ lệ phí áp dụng đối với sản phẩm bảo hiểm con người là 80% số tiền của thời gian còn lại

Tỷ lệ phí áp dụng đối với sản phẩm xe cơ giới là 70% số tiền của thời gian còn lại

Quy trình hoàn phí

1. Quý khách gửi thông tin yêu cầu hoàn phí gồm thông tin số đơn bảo hiểm và thông tin liên hệ, thông tin ngân hàng.

2. Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ nhận thông tin và xử lý tra cứu lịch sử bồi thường của đơn bảo hiểm quý khách cung cấp

3. Nếu đơn bảo hiểm chưa phát sinh bồi thường, nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ tiến hành làm thủ tục hoàn phí

4. Quý khách nhận hoàn phí

Phí hoàn tiền

Đối với hình thức tiền mặt, quý khách mang CMND/CCCD đến văn phòng công ty chúng tôi nhận thanh toán và không mất phí chuyển tiền

Đối với hình thức chuyển khoản, quý khách chịu khoản phí chuyển khoản theo biểu phí áp dụng tại ngân hàng nhận của quý khách

Liên hệ hoàn phí

Quý khách cũng có thể liên hệ chúng tôi để hoàn phí bằng mẫu dưới đây
Chat zalo Mua bảo hiểm Bồi thường