Các sản phẩm bảo hiểm

Hiện tại, chúng tôi đang cung cấp các sản phẩm bảo hiểm phục vụ cá nhân cũng như doanh nghiệp. Quý khách có thể tham khảo các sản phẩm dưới đây:

Bảo hiểm TNDS Xe máy

Là loại bảo hiểm trách nhiệm dân sự dành cho chủ xe điều khiển xe máy

Bảo hiểm TNDS Ô tô

Là loại bảo hiểm trách nhiệm dân sự dành cho chủ xe điều khiển xe ô tô

Bảo hiểm Tai nạn con người

Là loại bảo hiểm hỗ trợ tài chính cho các vấn đề về tai nạn 24h cho công dân Việt Nam

Bảo hiểm Du lịch

Là loại bảo hiểm dành cho khách hàng có nhu cầu bảo hiểm khi đi du lịch trong và ngoài nước

Bảo hiểm Cháy nổ bắt buộc

Là loại bảo hiểm dành cho các rủi ro cháy nổ cho các tài sản của khách hàng

Bảo hiểm Hàng hóa

Là loại bảo hiểm cho hàng hóa

Bảo hiểm Nhà tư nhân

Là loại bảo hiểm nhà

Bảo hiểm Máy móc thiết bị

Là loại bảo hiểm máy móc

Chat zalo Mua bảo hiểm Bồi thường